Stichting Leidschendam Leeft.

 DOELSTELLING.

 1. Het doel van de Stichting is, het voorlichten en stimuleren van de inwoners van Leidschendam-Voorburg tot actieve deelname aan het tot stand brengen van een duurzame ontwikkeling.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  Het jaarlijks organiseren van een Natuur- en Milieu-Manifestatie, waarbij de bezoekers kennis kunnen maken met de (doelstellingen van) natuur- en milieu-organisaties uit hun omgeving en een dialoog aan kunnen gaan met deze organisaties.
 3. De stichting zal zich actief bezighouden met de selectie van deelnemers, het vaststellen en begeleiden van het jaarlijks wisselende ‘thema’ en de deelnemers sturen in het aangaan van een dialoog met de bezoekers. Zij behoudt zich tevens het recht voor, om organisaties voor deelname aan een manifestatie uit te sluiten.
 4. Om het draagvlak te vergroten en aantrekkelijk te maken voor het grote publiek, zullen tevens verschillende jeugd- en culturele- organisaties deelnemen, waardoor een vertegenwoordiging van de doorsnee van de samenleving zoveel mogelijk benaderd wordt.
  Inhoudelijk en kwalitatief wordt de manifestatie daarom samengesteld volgens de indeling:

      -Plaatselijke en regionale organisaties op milieu gebied   30%,
      -Landelijke en provinciale organisaties op milieu gebied   30%,
      -Plaatselijke en regionale culturele organisaties, alsmede overheidsdiensten en onderwijs 40%.
 5. Er wordt naar gestreefd, de manifestatie elk jaar in september te organiseren in Leidschendam, op een deels overdekte locatie, zodat de weersomstandigheden niet van invloed kunnen zijn op het bereiken van het uiteindelijke doel.