Een stukje Geschiedenis

“Leidschendam Leeft” is ontstaan in 1990 uit de toen reeds bestaande natuur en milieutentoonstelling onder de naam “Eigen Kweek”
Deze tentoonstelling, die gehouden werd in de Davos garage, was gezet rond de uitslag van de Floralia wedstrijd. De Leidschendamse Plantsoenwachtbegon in 1962 met deze wedstrijd en was bedoeld om de Leidschendamse schooljeugd, door het zo goed en mooi mogelijk opkweken van een plantje, kennis te laten maken met al wat groeit en bloeit . Na enkele malen de prijsuitreiking te hebben gehouden in de aula van de Dobbehage school werd deze ruimte al gauw te klein en kon de stichting  uitwijken naar de Davos garage.
Daar de organisatie een steeds groter beroep deed op de oppervlakte van de showroom was men in 1990 genoodzaakt over te stappen naar het grotere werk.

“Eigen Kweek”—“Leidschendam Leeft”
Via een tussenstap in de bibliotheek stonden we in 1991 voor het eerst in sporthal “de Tas”. In 1996 vond er een bestuurswijziging plaats. De stichting Leidschendamse Plansoenwacht werd gesplitst in de stichting Semen en in de stichting Leidschendam Leeft.
Tot 1998 werd de manifestatie volledig door de de gemeente gesubsidieerd, echter als onderdeel van de kerntakendiscussie werd Leidschendam Leeft gedwongen zijn heil buiten te zoeken, zodat als bijkomend voordeel de manifestatie voor veel meer mensen bereikbaar is geworden.
Nog enkele getallen : 1997 laatste keer in "de tas",  één dag 1200 bezoekers;
1998 buiten (60 jaar Leidschendam) ± 4000 bezoekers , in 1999 buiten (feestweekend) ± 6500 bezoekers.
In 2000 op 16 september, ondanks de minder goede weersomstandigheden ± 3500 bezoekers.
Ondanks de problemen van 11 september in Amerika en het slechte weer bij ons, in 2001 toch nog ± 3000 bezoekers.
Gelukkig was het een redelijk mooie dag op 21 september 2002 en mochten wij weer ± 4500 bezoekers ontvangen.
Ook verleenden wij hulp de dag hierna aan “De autoluwe dag” met het feest voor de automobilist.
Sinds de oprichting van het platform “Lokale Agenda 21 Leidschendam” neemt deze organisatie bij ons een prominente plaats in, dit omdat wij hun doelstelling voor de volle 100% ondersteunen. In verband met de gemeentelijke fusie werden in 2003 de eerste Voorburgse verenigingen uitgenodigd. Hetgeen leidde tot een deelname van drie organisaties waaronder het “Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg” Het bezoekers aantal voor 2003 werd geschat op 4000. 

Conclusies die wij kunnen trekken na een aantal jaren “Leidschendam Leeft”: 

LL  is een soort uitmarkt van Leidschendam-Voorburg aan het worden,
LL  is voor de deelnemende verenigingen een vrijwilligersmarkt, 
LL  is voor de deelnemende verenigingen een ledenwervingsmarkt,
LL  wordt gesponsord door alle deelnemende organisaties.