“Leidschendam-Voorburg Leeft” 

Jaarlijks organiseren wij in de maand september de manifestatie Leidschendam-Voorburg Leeft”. Deze happening duurt één dag en zal plaatsvinden op het grasveld naast het Raadhuis. 
De manifestatie stond vroeger in het teken van de  “Lokale Agenda 21”,  maar wordt steeds meer de "uitmarkt" van onze gemeente. Toch blijft onze rode draad een groene en hebben de milieu groeperingen een streepje voor. De manifestatie van 2009 is door ± 3500 mensen bezocht.

De “Lokale Agenda 21” (LA21) is het internationale milieuplan voor de 21e  eeuw. Afspraken hierover zijn in 1992 gemaakt door de wereldleiders in Rio de Janeiro.  Ook de Gemeente Leidschendam  wilde zich aan deze afspraken houden en startte daarom in 1996 het Platform Lokale Agenda 21 Leidschendam.  Het uitgangspunt van de LA21 is, duurzame ontwikkeling binnen onze leefomgeving op gang brengen.De stichting Leidschendam Leeft  als organisator van de manifestatie, geeft de inwoners van Leidschendam-Voorburg en Stompwijk de gelegenheid om meer te weten te komen over de plaatselijke en regionale instellingen welke zich bezig houden op het gebied van natuur, milieu en cultuur.
Wij zorgen voor de publiciteit in groot Leidschendam-Voorburg en geven u de gelegenheid om de doelstellingen van uw organisatie te presenteren. Er zijn voor wat dit betreft een aantal mogelijkheden: 
  1. Een marktkraam. Hierin kunt u b.v. foldermateriaal aanbieden en een dialoog aangaan met de bezoekers over uw doelstellingen met betrekking tot het thema.
  2. Eén of meerdere kleine optredens op het centrale podium. (b.v. sportdemo, volksdansen of muziek)
  3. Een plaats van 12 m² waar u zelf iets kunt opbouwen. (eigen demo-borden, standbouw of vitrines etc.)

Als u denkt dat uw organisatie in aanmerking komt voor deelname aan deze manifestatie, willen wij graag met u in contact komen om vragen en eventuele wensen uit te wisselen. Wij als organisator zullen zorgen voor de benodigde kramen en stoelen. Ook wordt er gezorgd voor elektriciteit zodat extra verlichting, video-demo’s, computers ed. ook gebruikt kunnen worden . Naast de 15 euro  die de deelname aan onze manifestatie kost stellen wij het op prijs als u een medewerker levert voor het opbouwen en na afloop afbreken van het Manifestatieterrein. Voor informatie betreffende de Manifestatie kunt u terecht bij een van onze organisatoren of het contactadres.